loading...

บทความ

สำหรับท่านที่ต้องการไปซื้อยาเองที่หน้าคลินิค
สามารถไปซื้อเองได้ค่ะ ถ้าท่านเคยไปตรวจรักษา
เคยมีประวัติพบหมอ เคยให้หมอตรวจมาก่อน
ท่านสามารถไปซื้อยาเองได้เลยตามประวัติอาการที่เคยรักษา

แต่ถ้าท่านไม่เคยพบแพทย์ ไม่มีประวัติ 

จะไม่สามารถซื้อยาหน้าร้านได้ค่ะ 

ต้องรอพบหมอก่อนถึงจ่ายยาได้นะคะ

วันที่ปรับปรุง:2022-01-04
ผู้เขียน:Admin เดือนเพ็ญ วันที่:2022-01-04